Grafy vývoja počasia

Grafy na tejto stránke zobrazujú dáta nameraná meteorologickou stanicou a zachytávajú trendy vývoja počasia za posledných 12 hodín. Informácie sú obnovované každých 5 minút, v čase od 21:00 do 07:00 hod. informácie aktualizované nemusia byť, ale sa doplnia nasledujúci deň ráno.

Teplota vzduchu

Temperature
Temperature

Vlhkosť vzduchu

Humidity

Tlak vzduchu

Barometer

Vietor

Wind Speed
Wind Direction

Zrážky

Rain
Rain Rate
Daily Rainfall

Posledná aktualizácia: 09.06.2023 0:25:01 hod.
Vytvorené v programe Cumulus verzia 1.9.4 (10992)