Meracie prístroje


Informácie na tejto stránke sú priebežne aktualizované, čo signalizuje zelená kontrolka nad meracími prístrojmi. Pokiaľ údaje nie sú aktuálne, farba kontrolky sa zmení na červenú. Doplnenie chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Vzhľadom k tomu, že zrážkomer nie je vyhrievaný, údaje o zrážkach nie sú pravdivé.  
Grafy zobrazované v bubline pomocníka pri jednotlivých meracích prístrojoch zachytávajú priebeh meranej veličiny za posledných 12 hodín. Detailne si ich môžete prezrieť pod odkazom Grafy.
Ak sa vám táto stránka zobrazí len čiastočne alebo s chybami, aktualizujte si láskavo svoj prehliadač. Táto stránka využíva metódu Canvas API a nedá sa správne zobraziť v starších prehliadačoch, najmä Internet Explorer 8 a nižších.


Posledná aktualizácia: 16.06.2024 8:35:01 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (10992)