Počasie v túto dobu v iných dňoch


Stránka porovnáva základné namerané údaje s dátami nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Informácie sú priebežne aktualizované, iba v čase od 21:00 do 07:00   hod. nemusia byť aktuálne a v takom prípade stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované.


Porovnanie poveternostných podmienok v čase 07:50:01 hod. dňa 30.11.2021:
Stav počasia teraz včera
Teplota vzduchu 1,0 °C 2,8 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 2,2 km/h 0,4 km/h
Náraz vetra 5,0 km/h 3,6 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 5,0 km/h 0,0 km/h
Smer vetra (priemerný) 352° 102°
Smer vetra (okamžitý) 360° 135°
Chlad vetra 1,0 °C 2,8 °C
Rosný bod -8,5 °C -1,7 °C
Teplotný index 1,0 °C 2,8 °C
Vlhkosť vzduchu 49 % 72 %
Tlak vzduchu 1006,3 hPa 993,6 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm
Stav počasia pred dvomi dňami pred tromi dňami
Teplota vzduchu 2,1 °C 2,1 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,0 km/h 1,4 km/h
Náraz vetra 0,0 km/h 5,0 km/h
Rýchlost vetra (okamžitá) 0,0 km/h 2,5 km/h
Smer vetra (priemerný) 110°
Smer vetra (okamžitý) 360° 135°
Chlad vetra 2,1 °C 2,1 °C
Rosný bod -1,9 °C -2,0 °C
Teplotný index 2,1 °C 2,1 °C
Vlhkosť vzduchu 75 % 74 %
Tlak vzduchu 997,7 hPa 996,5 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm
Stav počasia pred piatimi dňami pred týždňom
Teplota vzduchu -4,4 °C -0,5 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 2,7 km/h 0,9 km/h
Náraz vetra 6,1 km/h 3,6 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 3,6 km/h 3,6 km/h
Smer vetra (priemerný) 123° 281°
Smer vetra (okamžitý) 90° 90°
Chlad vetra -4,4 °C -0,5 °C
Rosný bod -9,6 °C -4,6 °C
Teplotný index -4,4 °C -0,5 °C
Vlhkosť vzduchu 67 % 74 %
Tlak vzduchu 1019,3 hPa 1023,6 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm

Poznámka:
Zrážky od polnoci znamená celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného zobrazeného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia v príslušnom dni.

Posledná aktualizácia:
30.11.2021 7:50:01 hod.

Vytvorené v programe
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)