Počasie v túto dobu v iných dňoch


Stránka porovnáva základné namerané údaje s dátami nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Informácie sú priebežne aktualizované, iba v čase od 21:00 do 07:00   hod. nemusia byť aktuálne a v takom prípade stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované.


Porovnanie poveternostných podmienok v čase 08:35:01 hod. dňa 07.12.2022:
Stav počasia teraz včera
Teplota vzduchu 0,2 °C 1,4 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,0 km/h 0,0 km/h
Náraz vetra 0,0 km/h 0,0 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 0,0 km/h 0,0 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra 0,2 °C 1,4 °C
Rosný bod -1,7 °C -0,2 °C
Teplotný index 0,2 °C 1,4 °C
Vlhkosť vzduchu 87 % 89 %
Tlak vzduchu 1011,4 hPa 1014,9 hPa
Stav počasia pred dvomi dňami pred tromi dňami
Teplota vzduchu 3,2 °C -0,6 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,0 km/h 0,0 km/h
Náraz vetra 0,0 km/h 0,0 km/h
Rýchlost vetra (okamžitá) 0,0 km/h 0,0 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra 3,2 °C -0,6 °C
Rosný bod 1,6 °C -3,3 °C
Teplotný index 3,2 °C -0,6 °C
Vlhkosť vzduchu 89 % 82 %
Tlak vzduchu 1022,0 hPa 1023,3 hPa
Stav počasia pred piatimi dňami pred týždňom
Teplota vzduchu -3,3 °C -2,6 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,0 km/h 0,0 km/h
Náraz vetra 0,0 km/h 0,0 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 0,0 km/h 0,0 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra -3,3 °C -2,6 °C
Rosný bod -8,0 °C -7,3 °C
Teplotný index -3,3 °C -2,6 °C
Vlhkosť vzduchu 70 % 70 %
Tlak vzduchu 1021,2 hPa 1023,2 hPa

Poznámka:
Zrážky od polnoci znamená celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného zobrazeného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia v príslušnom dni.

Posledná aktualizácia:
07.12.2022 8:35:01 hod.

Vytvorené v programe
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)