Počasie v túto dobu v iných dňoch


Stránka porovnáva základné namerané údaje s dátami nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Informácie sú priebežne aktualizované, iba v čase od 21:00 do 07:00   hod. nemusia byť aktuálne a v takom prípade stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované.


Porovnanie poveternostných podmienok v čase 23:30:01 hod. dňa 23.11.2020:
Stav počasia teraz včera
Teplota vzduchu -2,1 °C -1,8 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,7 km/h 0,2 km/h
Náraz vetra 3,6 km/h 2,5 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 2,5 km/h 0,0 km/h
Smer vetra (priemerný) 183° 348°
Smer vetra (okamžitý) 292° 135°
Chlad vetra -2,1 °C -1,8 °C
Rosný bod -9,2 °C -10,6 °C
Teplotný index -2,1 °C -1,8 °C
Vlhkosť vzduchu 58 % 51 %
Tlak vzduchu 1027,0 hPa 1026,5 hPa
Stav počasia pred dvomi dňami pred tromi dňami
Teplota vzduchu -5,1 °C -1,7 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,3 km/h 1,7 km/h
Náraz vetra 2,5 km/h 6,1 km/h
Rýchlost vetra (okamžitá) 2,5 km/h 2,5 km/h
Smer vetra (priemerný) 39° 201°
Smer vetra (okamžitý) 45° 270°
Chlad vetra -5,1 °C -1,7 °C
Rosný bod -12,9 °C -11,2 °C
Teplotný index -5,1 °C -1,7 °C
Vlhkosť vzduchu 54 % 48 %
Tlak vzduchu 1031,9 hPa 1028,8 hPa
Stav počasia pred piatimi dňami pred týždňom
Teplota vzduchu 6,4 °C 5,9 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,7 km/h 0,2 km/h
Náraz vetra 3,6 km/h 2,5 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 0,0 km/h 2,5 km/h
Smer vetra (priemerný) 215° 294°
Smer vetra (okamžitý) 180° 315°
Chlad vetra 6,4 °C 5,9 °C
Rosný bod 0,5 °C 0,7 °C
Teplotný index 6,4 °C 5,9 °C
Vlhkosť vzduchu 66 % 69 %
Tlak vzduchu 1028,8 hPa 1021,1 hPa

Poznámka:
Zrážky od polnoci znamená celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného zobrazeného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia v príslušnom dni.

Posledná aktualizácia:
23.11.2020 23:30:01 hod.

Vytvorené v programe
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)