Počasie v túto dobu v iných dňoch


Stránka porovnáva základné namerané údaje s dátami nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Informácie sú priebežne aktualizované, iba v čase od 21:00 do 07:00   hod. nemusia byť aktuálne a v takom prípade stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované.


Porovnanie poveternostných podmienok v čase 08:40:01 hod. dňa 21.05.2022:
Stav počasia teraz včera
Teplota vzduchu 16,6 °C 11,9 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 2,1 km/h 2,0 km/h
Náraz vetra 5,0 km/h 6,1 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 3,6 km/h 2,5 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra 16,6 °C 11,9 °C
Rosný bod 13,7 °C 5,5 °C
Teplotný index 16,6 °C 11,9 °C
Vlhkosť vzduchu 83 % 65 %
Tlak vzduchu 1015,9 hPa 1025,0 hPa
Zrážky od polnoci 0,3 mm 0,0 mm
Stav počasia pred dvomi dňami pred tromi dňami
Teplota vzduchu 9,6 °C 11,2 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 2,5 km/h 7,7 km/h
Náraz vetra 6,1 km/h 13,3 km/h
Rýchlost vetra (okamžitá) 2,5 km/h 11,2 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra 9,6 °C 10,5 °C
Rosný bod 4,2 °C 0,0 °C
Teplotný index 9,6 °C 11,2 °C
Vlhkosť vzduchu 69 % 46 %
Tlak vzduchu 1029,8 hPa 1025,4 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm
Stav počasia pred piatimi dňami pred týždňom
Teplota vzduchu 12,0 °C 14,0 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 1,8 km/h 3,2 km/h
Náraz vetra 5,0 km/h 8,6 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 5,0 km/h 5,0 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra 12,0 °C 14,0 °C
Rosný bod 5,8 °C 8,4 °C
Teplotný index 12,0 °C 14,0 °C
Vlhkosť vzduchu 66 % 69 %
Tlak vzduchu 1020,9 hPa 1019,3 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm

Poznámka:
Zrážky od polnoci znamená celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného zobrazeného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia v príslušnom dni.

Posledná aktualizácia:
21.05.2022 8:40:01 hod.

Vytvorené v programe
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)