Počasie v túto dobu v iných dňoch


Stránka porovnáva základné namerané údaje s dátami nameranými v minulých dňoch v rovnakom čase. Informácie sú priebežne aktualizované, iba v čase od 21:00 do 07:00   hod. nemusia byť aktuálne a v takom prípade stránka zachytáva stav v okamihu jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich údajov dôjde vždy po novom spustení programu. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované.


Porovnanie poveternostných podmienok v čase 00:00:01 hod. dňa 21.03.2023:
Stav počasia teraz včera
Teplota vzduchu 5,5 °C 2,5 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,0 km/h 0,0 km/h
Náraz vetra 0,0 km/h 0,0 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 0,0 km/h 0,0 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra 5,5 °C 2,5 °C
Rosný bod -0,6 °C -4,7 °C
Teplotný index 5,5 °C 2,5 °C
Vlhkosť vzduchu 65 % 59 %
Tlak vzduchu 1016,2 hPa 1017,7 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm
Stav počasia pred dvomi dňami pred tromi dňami
Teplota vzduchu -1,4 °C -2,7 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,0 km/h 0,0 km/h
Náraz vetra 0,0 km/h 0,0 km/h
Rýchlost vetra (okamžitá) 0,0 km/h 0,0 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra -1,4 °C -2,7 °C
Rosný bod -8,6 °C -9,4 °C
Teplotný index -1,4 °C -2,7 °C
Vlhkosť vzduchu 58 % 60 %
Tlak vzduchu 1020,5 hPa 1021,0 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm
Stav počasia pred piatimi dňami pred týždňom
Teplota vzduchu -0,8 °C 1,0 °C
Rýchlosť vetra (priemerná) 0,0 km/h 0,0 km/h
Náraz vetra 0,0 km/h 0,0 km/h
Rýchlosť vetra (okamžitá) 0,0 km/h 0,0 km/h
Smer vetra (priemerný)
Smer vetra (okamžitý) 360° 360°
Chlad vetra -0,8 °C 1,0 °C
Rosný bod -10,2 °C -4,0 °C
Teplotný index -0,8 °C 1,0 °C
Vlhkosť vzduchu 49 % 69 %
Tlak vzduchu 1014,0 hPa 1010,8 hPa
Zrážky od polnoci 0,0 mm 0,0 mm

Poznámka:
Zrážky od polnoci znamená celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného zobrazeného dňa do okamihu zodpovedajúcemu času zobrazenia v príslušnom dni.

Posledná aktualizácia:
21.03.2023 0:00:01 hod.

Vytvorené v programe
Cumulus verzia 1.9.4 (10992)